Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach:

001

Strona poświęcona jest parafii, która szczyci się niezwykłym skarbem – Cudownym Obrazem Matki Bożej. Widać tu ślady matczynej troski, gdy stąpamy po ścieżkach historii i teraźniejszości. Świadczą o tym również rozsiane po okolicach pięknego ustronia kapliczki ku czci Maryi. Sam obraz jaśliskiego sanktuarium jest sygnowany i datowany. Z podpisu umieszczonego u dołu obrazu wynikałoby, że jest on dziełem malarskim pędzla Piotra Rafaela Burnathowicza, malarza z Brzozowa, powstałym w 1634 roku.

Czytaj dalej… 

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

„Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim”. Dz 2, 14. 23-24

Święty Piotr, który doświadczył żywej relacji z Chrystusem zmartwychwstałym, odważnie i z pełnym przekonaniem opowiadał o Nim ludziom, przez co ożywiał w nich wiarę w zmartwychwstanie i prowadził do osobistej i żywej relacji z Jezusem Chrystusem.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Gościom, Rodakom, Parafianom i Sympatynom naszej Parafii, takiej wiary i takiej relacji ze Zmartwychwstałym, jaką miał św. Piotr.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Duszpasterze Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach

Wielkanoc 2017